Ebook i egzorcyzm św. Michała Archanioła zdobywają popularność w Polsce.

Św. Michał Archanioł – bohater jednej z kampanii Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi

Dziś, kiedy tak wiele osób traci nadzieję, traci ufność w Bożą bliskość i Opatrzność, gdy tak często słyszymy o złu, a także o zdarzeniach sugerujących zaangażowanie szatana, Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi zorganizowało akcję przypominającą o istnieniu aniołów, a zwłaszcza św. Michała Archanioła. Zaangażowanie wiernych w kult świętego archanioła przerosło oczekiwania organizatorów.

Święty Michał Archanioł należy do grona najdoskonalszych duchów niebieskich. Pismo Święte mówi nam, że wchodzi on „przed majestat Pański”, tak jak i archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał – oraz czterech innych archaniołów, których imiona Bóg nam nie objawił. Archanioł Michał stał na czele duchów wiernych Bogu, wiemy, że Opatrzność – tak, jak i inymm znanym nam archaniołom – powierzała mu szczególne zadania. Był on opiekunem Ludu Wybranego, interweniował w jego historii. Jest on opiekunem Kościoła, wiara chrześcijańska od zawsze upatruje w nim opiekuna i orędownika w walce ze złem, a także w walce z szatanem i jego sługami.

Kryzys cywilizacji chrześcijańskiej

Współcześnie coraz więcej osób traci nadzieję, traci ufność w Bożą bliskość i Opatrzność. Kultura popularna wraz z wielkonakładowymi mediami promują samozaspokojenie człowieka poprzez odpowiedni postulowany poziom życia oraz szereg uciech i przyjemności, którymi winniśmy się otaczać, by być szczęśliwymi. Czy to rzeczywiście recepta na powszechne szczęście?

Niestety, równolegle coraz częściej słyszymy o złu, a także o zdarzeniach sugerujących wprost zaangażowanie szatana. Rośnie przestępczość, szczególnie wśród nieletnich. Sławę zyskują artyści otwarcie promujący satanizm i kult zła, którzy poza sceną udają przejętych losem zwierząt hipokrytów. Jednocześnie obniża się poziom społecznej świadomości procesów, jakie rządzą państwami i narodami. Coraz mniej od siebie nawzajem wymagając, coraz więcej oczekujemy. Czy zatem wizja budowy świata bez Boga ma jakikolwiek sens?

Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi przypomina o św. Michale Archaniele

Odpowiedź na powyższe pytanie wydaje się zbędna. Wiedzą o tym praktykujący katolicy angażujący się w działalność pozarządową. Uznają oni, że zamiast przyglądać się destrukcyjnym owocom procesów społecznych, lepiej jest działać i wzniecać na nowo w ludziach troskę o własne sumienie i zdrowie duchowe. Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi zorganizowało akcję przypominającą o istnieniu aniołów, a zwłaszcza św. Michała Archanioła, tego, którego wierność Bogu znamy, który raz pokonał szatana i inne duchy upadłe; którego poznamy u końca czasów.

Dzięki tej akcji tylko w ostatnich 4 latach niemal 30 tysięcy osób mogło zapoznać się ze specjalnie przygotowaną książeczką, zatytułowaną „QUIS UT DEUS!”, przypominającej o podstawowej prawdzie naszej wiary: Bóg jest stworzycielem rzeczy widzialnych i niewidzialnych… Częścią tej akcji było także upowszechnienie tzw. małego egzorcyzmu Leona XIII, modlitwy do św. Michała Archanioła, która odmawiana była dawnej – a w niektórych parafiach odmawiana jest także i dzisiaj – po zakończeniu Mszy świętej. Egzorcyzm ten rozdawano w formie kart kieszonkowych wielkości karty płatniczej. Wspomniana broszura z kolei była dostępna także w e-booku.

Warto przeczytać: Św. Rita – rys historyczny