Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej – początki powstania fundacji Piotra Skargi

Chrześcijaństwo od zawsze polegało na wspólnocie. Sam Jezus przecież zrzeszył swoich 12 apostołów, którzy grono Jezusowe poszerzali z okazji różnych misji, świadectw etc. Tak samo w dzisiejszych czasach – tworzy się różne wspólnoty. Jedną z nich jest Instytut księdza Piotra Skargi, czyli prężnie działająca w całej Polsce organizacja.

Wspólnota jest konieczna do umocnienia swej własnej świadomości, czym jest chrześcijaństwo. Życie w wierze prowadzić samodzielnie, jednak często może być ono niepoprawne. Dlaczego? Przede wszystkim, ludzie mają swoje słabości – słabości do podporządkowywania i „edytowania” samym sobie pewnych reguł, by były one najbardziej korzystne. Wspólnota jednak trzyma w ryzach swoich członków, można powiedzieć, że wierni pilnują samych siebie – bardzo podobnie było w przypadku apostołów.

Wspólnotą jest także Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi. Instytucja została założona dwadzieścia lat temu – w 1999 w Krakowie, zainspirowana innymi organizacjami, takimi jak TFP (Tradition, Family and Property – Tradycja, Rodzina i Własność założone w 1960 roku). Z kolei dwa lata po założeniu Stowarzyszenia, do życia został powołany Instytut Piotra Skargi (listopad 2001).

Z prawnego punktu widzenia Stowarzyszenie Piotra Skargi jest organizacją pozarządową, która działa na zasadzie non-profit, t.j. nie czerpie korzyści finansowych z okazji jej prowadzenia. Działa w oparciu o prawo cywilne, a więc nie posiada kościelnej osobowości prawnej – nie podlega też prawu kanonicznemu. Wiele innych organizacji działa na podobnych zasadach na całym świecie – w USA, Brazylii, Chorwacji, Francji, Niemczech itd.

Bardzo istotna jest postać samego patrona, księdza Piotra Skargi. Był on jednym z największych kaznodziejów polskich. Całe swoje życie poświęcił na szerzenie wiary i walkę z herezją, nie zważając na koszty i niebezpieczeństwo. Instytut Piotra Skargi, by upamiętnić kapłana – wydał film pt. Skarga. Stowarzyszenie Piotra Skargi zawsze stara się naśladować tego wielkiego człowieka.

Z tego właśnie powodu działacze często organizują różnego rodzaju wydarzenia. Instytut księdza Piotra Skargi jest finansowany przez grono dobrodziejów z całego kraju. Wszystkie pieniądze są przeznaczane na szczytne cele, których założeniem jest przede wszystkim obrona wiary i rodziny. Z tej okazji Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej zorganizowało przeszło 2000 różnego rodzaju akcji, marszów, konferencji, pikiet itd., których celem jest, jak mówi credo organizacji – obudzenie sumienia Polaków. Co więcej, za otrzymane pieniądze prowadzone jest także darmowe czasopismo Przymierze z Maryją, Polonia Christiana.

Ów budzenie sumienia polega na walce z dzisiejszymi lewicowymi trendami, takimi jak kultywowanie LGBT, wprowadzanie edukacji seksualnej dla przedszkolaków itd. Fundacja Piotra Skargi finansuje także liczne pielgrzymki.