Porządność nad bohaterstwo

O. Jacek Woroniecki zwykł powtarzać za ówcześnie żyjącymi mu autorytetami, że Polaka łatwej wychować na bohatera niż na porządnego człowieka. Lecz, co to właściwie oznacza i czym powinien cechować się współczesny rycerz?

Skoro jedną z cnót kardynalnych jest męstwo, to czy nie nasuwa się nam jako oczywiste, że mamy sobie wysoce cenić bohaterstwo. Czy to nie dzięki naszemu bohaterstwu Polska została wiele razy wyrwana wrogowi z rąk? Wielu z nas może się nawet zapytać czy bohaterstwo nie jest szczytem cnoty męstwa?

Jednakże, gdy bacznie przyjrzymy się temu zagadnieniu, zauważymy, że bohaterstwo może i jest aktem męstwa, ale nie cnotą samą w sobie. Nie wątpliwie w przypadku męstwa lepiej jest mieć więcej niż mniej odwagi. Bohaterstwo wymaga wręcz od nas, abyśmy byli w stanie pokonać swój strach oraz inne opory, aby dokonać czegoś, co wydaje się nam niewykonalnym. Mimo to cnota nie znosi przesady, a tym jest właśnie brawura – częsta towarzyszka Polaków.

Męstwo, cnota, bohaterstwo

Bohaterstwo także tym różni się od cnoty, że zazwyczaj nie jest postawą, a jednorazowym zdarzeniem. o. Woroniecki cenił zaś sobie bardziej stały, wyćwiczony w dobrym charakter niż najchlubniejszy czyn, który będzie trudno znów powtórzyć. Charakter rycerza powinien być tak ukształtowany, by to zestaw jego cech, szacunek dla rycerskiego etosu, stanowił podstawę jego działań i tytulatury, nie zaś kilka minut chwały. Prawdziwy rycerz i każdy porządny człowiek pracują nad sobą, nie szukając chwil, gdy mogli by pokazać się z lepszej strony.

Polacy często próbują zamaskować słabości swojego charakteru, jakimś niesamowitym osiągnięciem. Źle obrany cel w większości przypadków, przynosi także złe skutki. Patrzymy z westchnieniem na rzesze tych Polaków, którzy swoją postawą zasłużyli sobie na miano bohaterów. Chcąc zdobyć pożądaną wielkość, nie zauważamy, jednak że ich bohaterskość wynikała z dobrze ukształtowanej osobowości. Może lepiej więc, żebyśmy każdego dnia osiągali małe rzeczy i trwali w dobrym niż ciągle czekali na okazję, która może nigdy nie nadejść lub co gorsza może nas przykro zaskoczyć.

Poniższe zagadnienia warto rozważać głębiej we własnym sumieniu, sięgając do lektury duchowej. Taki bezpłatny zbiór tekstów, który regularnie aktualizowany i wzbogacany jest dzięki staraniom działaczy Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi, można odnaleźć w projekcie Dla Duszy. Projekt dostępny jest na oficjalnej stronie, którą prowadzi Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi. Zapraszamy do lektury!

Przeczytaj również: