Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej, czyli jak bronić swojej cywilizacji

stowarzyszenie kultury chrześcijańskiej

Katolik winien angażować się w budowanie społeczeństwa opartego na wartościach ewangelicznych, dążąc do rozwoju jednostki i wspólnoty. Propagowanie cywilizacji chrześcijańskiej obejmuje także szacunek dla życia, godności każdej istoty ludzkiej oraz troskę o potrzebujących. Takie działania – charytatywne, edukacyjne i społeczne – w wymiarze systemowym podejmuje organizacja non-profit z Krakowa, której poświęcimy dzisiejszy wpis. katolik stara się wpływać na kształtowanie struktur społecznych zgodnie z nauką Kościoła, aby promować dobro, sprawiedliwość i miłość bliźniego.

Wakacyjny ebook o św. Krzysztofie

stowarzyszenie ks. piotra skargi wydało ebook o św. Krzysztofie

Dobiegła końca wakacyjna kampania, którą po raz pierwszy w 2013 roku zorganizowało Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi z Krakowa. Akcja propagowała w całej Polsce kult świętego Krzysztofa. Ponad 12 tysięcy osób potwierdziło, że chce spędzić swój urlop po katolicku, dzięki pomocy wakacyjnego e-booka pt. „Ruszaj w drogę ze świętym Krzysztofem”. Kościół katolicki zaliczył św. Krzysztofa do … Czytaj dalej