Kim był Piotr Skarga

Co jakiś czas zdarza się, że na świecie pojawia się postać wybitna. Postać, która postanawia walczyć ze zgorszeniem i dążyć do poszerzania wiedzy na temat wiary. Historia pokazała wiele takowych przykładów jak chociażby św. Franciszek z Asyżu, Matka Teresa, czy ks. Piotr Skarga. Kim była ta persona i jak wpływa na dzisiejsze czasy?

Piotr Skarga urodził się w 1536 roku w Grójcu, w szlacheckiej rodzinie Świątków. Kiedy ukończył siedemnaście lat, zaczął studiować na Akademii Krakowskiej. W 1562 roku przyjął święcenia i rozpoczął swoją posługę jako kaznodzieja w katedrze lwowskiej. Od samego początku swojej kariery był znany z umiejętności wysławiania się, a do tego doceniono jego umiejętności i nadano tytuł kanclerza kapituły lwowskiej. Mimo wysokiego stanowiska był ubogim człowiekiem, ponieważ swój majątek oddawał ubogim. W pewnym momencie swojego życia postanowił jednak wstąpić do zakonu jezuitów, co ostatecznie zrobił, by móc jeszcze lepiej nauczać na temat Słowa Bożego. W swoim życiu był także kaznodzieją Zygmunta III Wazy i pierwszym rektorem Uniwersytetu Wileńskiego. Piotr Skarga posiadał szczególną cechę, którą była zagorzałość w walce z heretykami. To ich najczęściej atakował ze swojej mównicy, sadząc im w oczy nieraz brutalną prawdę. Przez swoje wypowiedzi kilka razy musiał zmieniać miejsce swojej posługi. Ostatecznie za głoszenie ewangelii zginął przez heretycki atak.

Trudy kaznodziei nie poszły jednak na marne, ponieważ wspomina się go do dziś. Nawet Sejm Rzeczypospolitej ustalił, że 2012 rok będzie właśnie rokiem Skargi! Ta wyjątkowa postać stała się inspiracją dla wielu organizacji, a szczególnie jednej, którą jest Instytut ks. Piotra Skargi.

Instytut Piotra Skargi

Instytut Piotra Skargi (jak i SKCh im. ks. Piotra Skargi) to szczególna inicjatywa mająca swoje początki na przełomie XX i XXI wieku. Powstała w odpowiedzi na szerzący się postęp cywilizacji, który niósł ze sobą przykre konsekwencje. Jak głosi slogan organizacji, jej celem jest przywrócenie sumienia Polaków. Instytut założony w mieście Kraków dąży do tego na różne sposoby, np. organizując marsze, konferencje, szerząc Słowo Boże. Mimo że opinie lewicowych mediów na temat Instytutu nie są pozytywne, to jego działacze dzielnie bronią moralności społeczeństwa. Celem jest przede wszystkim zapewnienie przyszłym pokoleniom odpowiednich warunków do życia, czyli czasów, których fundamentem nadal jest wiara i rodzina.