Monte Cassino – matka wszystkich opactw

Monte Cassino klasztor

Opactwo to nie zostało zbudowane jako pierwsze, jednak z pewnością było ono sercem i ośrodkiem rozwoju monastycyzmu nie tylko benedyktyńskiego, lecz zachodniego w ogóle. To tutaj święty Benedykt ukończył swoją misję, tutaj stał się ojcem – inspiratorem przyszłej chrześcijańskiej cywilizacji europejskiej, tutaj spoczywają jego doczesne szczątki. To tutaj mnisi przez wieki bronili zarówno miejscowej ludności, … Czytaj dalej