Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej, czyli jak bronić swojej cywilizacji

stowarzyszenie kultury chrześcijańskiej

Katolik winien angażować się w budowanie społeczeństwa opartego na wartościach ewangelicznych, dążąc do rozwoju jednostki i wspólnoty. Propagowanie cywilizacji chrześcijańskiej obejmuje także szacunek dla życia, godności każdej istoty ludzkiej oraz troskę o potrzebujących. Takie działania – charytatywne, edukacyjne i społeczne – w wymiarze systemowym podejmuje organizacja non-profit z Krakowa, której poświęcimy dzisiejszy wpis. katolik stara się wpływać na kształtowanie struktur społecznych zgodnie z nauką Kościoła, aby promować dobro, sprawiedliwość i miłość bliźniego.

Inwestowanie moralne i niemoralne – pamiętajmy o przykładzie ks. Piotra Skargi

Piotra Skargi

Przykład Sługi Bożego ks. Piotra Skargi pokazuje, że we wszystkich aspektach życia musimy kierować się moralnością chrześcijańską. Obejmuje to również kwestie etyki w życiu ekonomicznym, w tym w inwestowaniu. Chrześcijanin powinien pamiętać, że również jako inwestor nie jest zwolniony od konieczności stosowania zasad etycznych. W co inwestują – sprawdź, zanim kupisz akcje lub obligacje Każdy chrześcijanin, … Czytaj dalej

Monte Cassino – matka wszystkich opactw

Monte Cassino klasztor

Opactwo to nie zostało zbudowane jako pierwsze, jednak z pewnością było ono sercem i ośrodkiem rozwoju monastycyzmu nie tylko benedyktyńskiego, lecz zachodniego w ogóle. To tutaj święty Benedykt ukończył swoją misję, tutaj stał się ojcem – inspiratorem przyszłej chrześcijańskiej cywilizacji europejskiej, tutaj spoczywają jego doczesne szczątki. To tutaj mnisi przez wieki bronili zarówno miejscowej ludności, … Czytaj dalej

Wakacyjny ebook o św. Krzysztofie

stowarzyszenie ks. piotra skargi wydało ebook o św. Krzysztofie

Dobiegła końca wakacyjna kampania, którą po raz pierwszy w 2013 roku zorganizowało Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi z Krakowa. Akcja propagowała w całej Polsce kult świętego Krzysztofa. Ponad 12 tysięcy osób potwierdziło, że chce spędzić swój urlop po katolicku, dzięki pomocy wakacyjnego e-booka pt. „Ruszaj w drogę ze świętym Krzysztofem”. Kościół katolicki zaliczył św. Krzysztofa do … Czytaj dalej

Ebook i egzorcyzm św. Michała Archanioła zdobywają popularność w Polsce.

Dziś, kiedy tak wiele osób traci nadzieję, traci ufność w Bożą bliskość i Opatrzność, gdy tak często słyszymy o złu, a także o zdarzeniach sugerujących zaangażowanie szatana, Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi zorganizowało akcję przypominającą o istnieniu aniołów, a zwłaszcza św. Michała Archanioła. Zaangażowanie wiernych w kult świętego archanioła przerosło oczekiwania organizatorów. Święty Michał Archanioł należy … Czytaj dalej

Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi – Kluby Polonia Christiana

Aby umocnić więź z ludźmi dzięki, której cała działalność Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi jest możliwa, członkowie Stowarzyszenia nie tylko prowadzą media, organizują projekty edukacyjne, wydają książki, ale również spotykają się z Darczyńcami. Spotkania z naszymi Darczyńcami jest formą podziękowania za ich zaangażowanie, zarówno modlitewne jak i finansowe. Na nasze spotkania zapraszamy nie tylko naszych Darczyńców, … Czytaj dalej